راه های ارتباطی با محمدرضا خدری

من با ارائه راه حل های جامع در زمینه امکان سنجی، ارتقاء، توسعه، بهبود و آموزش مسیر رشد و تعالی را برای کسب و کارتان هموار نموده و دستیابی آنها به قله های موفقیت را قراهم می نمایم .

شماره تماس : ۰۹۳۶۲۳۱۳۰۲۲

ایمیل :  mr.kh.dashtestan@gmail.com

 

محمدرضا خدری