نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

CRM مخفف مدیریت ارتباط با مشتری می‌باشد و هدفش این است که ارتباط با مشتریانمان و نحوه پاسخ به نیاز‌ها و در خواست‌های آن‌ها را به بهترین شکل مدیریت کنیم. که این امر باعث موفقیت روز افزون کسب و کارمان خواهد شد.

مزایای استفاده از نرم افزار

۱- ثبت ارتباط با مشتری به صورت ردیف های های یک دفتر سررسید که شامل موارد زیر می باشد 

 • در رابطه با کدام مشتری یا کدام قرار داد مشتری
 • در رابطه با کدام کالا و خدمات
 • ماهیت ارتباط
 • سوابق اقدامات
 • اقدامات بعدی
 • ثبت کننده
 • یاآدوری برای پیگیری ردیف در آینده

۲- ثبت عملیات روزانه کارکنان

 • مدیریت روابط تیم های کاری و اداری
 • قرار ملاقات و یادآوری
 • ارسال یا ارجاع این ردیف به سر رسید یک یا چند شخص دیگر
 • ثبت عملیات روزانه و یادداشت های روزانه
 • امکان ایجاد یا ارجاع عر ردیف در سر رسید دیگران

 

۳- قابلیت های نرم افزار

 • امکان ارسال و دریافت اطلاعات سر رسیدبا Google Calander
 • نمایشگر تماس گیرنده Caller Id Popup
 • صدور فاکتور
 • دریافت و پرداخت

۴- دفاتر گارانتی و خدمات پس از فروش

 • امکان ثبت هر رابطه تجاری با مشتری یه صورت قرارداد
 • امکان ثبت سوابق مربوط به هر قرار داد در دفتر سررسید و در پرونده قرارداد
 • امکان گزارش از قرارداد های خاتمه یافته و نیمه تمام
 • امکان ثبت و پیگیری اطلاعات گارانتی کالا و خدمات
 • ثبت مشخصات گارانتی
 • ثبت سوابق ارتباط با مشتری در مورد هر گارانتی

۵- دفترچه تلفن عمومی

 • ثبت اطلاعات تماس افراد متفرقه
 • امکان جستجو
 • ارتباط با آی دی شماره گیر
 • ارسال ایمیل و پیامک

۶- گزارش گیری

 • گزارش از عملکرد کارکنان
 • امکان دریافت گزارش به تفکیک
 • ماهیت ارتباط
 • اپراتور ثبت کننده
 • طرف حساب
 • پروژه -فاز -کد هزینه
 • گارانتی
 • کالا و خدمات
 • تاریخ ثبت
 • قرارداد
 • قابلیت تنظیم به سفارش مشتری