گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟ نام کاربری یا ایمیل خود را وارد کنید. یک لینک برای ساختن گذرواژه جدید در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

خدمات پشتیبانی چه زمانی در دسترس است؟

خدمات پشتیبانی به صورت ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته و ۳۶۵ روزسال، حتی در روزهای تعطیل رسمی، در دسترس شما خواهد بود. به دلیل کاهش درخواست‌ها و تیکت‌ها در ساعات غیرکاری و شیفت‌ شب همچنین روزهای تعطیل، نحوه بررسی تیکت‌ها به صورت زیر می‌باشد:


تیکت‌های آموزشی، مشاوره‌ای و راهنمایی، روزهای شنبه تا چهارشنبه غیرتعطیل، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷
تیکت‌های با درجه اهمیت کم و معمولی، روزهای شنبه تا چهارشنبه غیرتعطیل، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷
تیکت‌های با درجه اهمیت زیاد، روزهای شنبه تا پنجشنبه غیرتعطیل، از ساعت ۸ تا ۱۷
تیکت‌های با درجه اهمیت اورژانسی(فوری)، ۳۶۵ روز سال و در ۲۴ ساعت شبانه‌روز
تیکت‌های مربوط به خدمات درخواست توسعه، روزهای شنبه تا چهارشنبه غیرتعطیل، از ساعت ۹ تا ۱۴